قوانین و مقررات

وبسایت اطلاعات مربوط به شما را بدون اجازه صریح از جانب خود شما، به دیگران  نخواهد داد. این وب سایت  با  استفاده از فرمهایی اطلاعات تماس کاربران (مانند نام، آدرس، شماره تماس، پست الکترونیک و ...) را دریافت و برای سفارشات، درخواستها، خدمات پس  از فروش و دریافت نظرات و پیشنهادات درباره محصولات و خدمات از آنها  استفاده مینماید. سیستم یکپارچه فروشگاهی برای هر کاربر یک حساب کاربری  ایجاد میکند و  از اطلاعات شما تنها در هنگامی استفاده خواهد شد که  نیاز به ارسال کالای خریداری شده باشد و یا لازم باشد تغییر و  تحولاتی در محصولات و یا خدمات محصولات  و یا شرایط ویژه  ای که ممکن است برای شما قابل توجه باشد به اطلاعتان برسد.