مبدلهای سریال

مبدلهای سریال

مبدلهای سریال IP Electronix ، مبدلهای دوطرفه ای هستند که برای تبدیل سیگنالهای RS-232 به RS-485 و RS-422 به کار می روند.
این مبدلها سیگنالهای RxD و TxD استاندارد RS-232 را به سیگنالهای تفاضلی استانداردهای RS-485 و RS-422 تبدیل می کنند.
این مبدلها کاملاً صنعتی بوده و محافظت در برابر اضافه ولتاژ، صاعقه، ولتاژهای الکترواستاتیک و نویزهای الکترومغناطیسی در طراحی آنها در نظر گرفته شده است و همچنین 3kV ایزولاسیون الکتریکی و نوری بین دو سمت RS-232 و RS-485 آنها وجود دارد.

 

نمایش:   لیست شبکه
نمایش:
مرتب کردن بر اساس:
تکرار کننده، تقویت کننده و ایزولاتور RS-422
((( توجه )))  ((( توجه ))) این محصول دیگر تولید نمی شود و با مدل جدیدتر جایگزین شده است. مدل جد..
0تومان
تکرار کننده، تقویت کننده و ایزولاتور RS-485
((( توجه )))  ((( توجه ))) این محصول دیگر تولید نمی شود و با مدل جدیدتر جایگزین شده است. مدل جد..
0تومان
تکرار کننده، تقویت کننده و ایزولاتور RS485/RS422
(( با توجه به عدم ثبات در بازار، برای قیمت گیری لطفا تماس بگیرید 66728302 تهران )) دستگاه PH485RP..
0تومان
مبدل RS-232 به RS-422
((( توجه )))  ((( توجه ))) این محصول دیگر تولید نمی شود و با مدل جدیدتر جایگزین شده است. مدل جد..
0تومان
مبدل RS-232 به RS-422، دارای 3kV ایزولاسیون
((( توجه )))  ((( توجه ))) این محصول دیگر تولید نمی شود و با مدل جدیدتر جایگزین شده است. مدل جد..
0تومان
مبدل RS-232 به RS-485
((( توجه )))  ((( توجه ))) این محصول دیگر تولید نمی شود و با مدل جدیدتر جایگزین شده است. مدل جد..
0تومان
مبدل RS-232 به RS-485، دارای 3kV ایزولاسیون
((( توجه )))  ((( توجه ))) این محصول دیگر تولید نمی شود و با مدل جدیدتر جایگزین شده است. مدل جد..
0تومان
مبدل RS-232/TTL USART به RS-485/422، دارای 3kV ایزولاسیون
((( توجه )))  ((( توجه ))) این محصول دیگر تولید نمی شود و با مدل جدیدتر جایگزین شده است. مدل جد..
0تومان
مبدل RS-232/TTL USART به RS-485/422، دارای 3kV ایزولاسیون
(( با توجه به عدم ثبات در بازار، برای قیمت گیری لطفا تماس بگیرید 66728302 تهران )) مبدل PH485iX س..
0تومان
کابل سریال DB9 مادگی به DB9 مادگی معمولی
کابل سریال DB9 مادگی به DB9 مادگی معمولی با نقشه پایه ها مطابق شکل   ..
0تومان
کابل سریال DB9 مادگی به DB9 مادگی کامل
کابل سریال DB9 مادگی به DB9 مادگی کامل با نقشه پایه ها مطابق شکل   ..
0تومان
کابل سریال DB9 مادگی به RJ45
کابل سریال DB9 مادگی به RJ45 با نقشه پایه ها مطابق شکل   ..
0تومان
کابل سریال DB9 نری به DB9 مادگی
کابل سریال DB9 نری به DB9 مادگی با نقشه پایه ها مطابق شکل   ..
0تومان
کابل سریال DB9 نری به RJ45
کابل سریال DB9 نری به RJ45 با نقشه پایه ها مطابق شکل   ..
0تومان